QUÊ HƯƠNG BÁC HỒ

  • Nghệ An quê Bác có gì đặc biệt?

    08/09/2017

    Ở Việt Nam có một tỉnh thành đã in sâu vào tiềm thức của người Việt. Nơi ấy đẹp như một bức tranh yên bình với những mái nhà tranh thấp thoáng dưới lũy tre xanh, có nhịp võng trưa ...