nghệ thuật và giải trí

  • Tinh hoa làng Đá mỹ nghệ Non Nước

    16/12/2015

    Tinh hoa làng Đá mỹ nghệ Non Nước - Nằm trong khu di tích Ngũ Hành Sơn thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng, làng Đá mỹ nghệ Non Nước đã trở thành làng nghề ...