những món ăn dân dã ở huế

  • Một thoáng Cồn Tè, Phá Tam Giang

    16/12/2015

    Thuộc xã Hương Phong, huyện Hương Trà, Cồn Tè là một phần của vùng đầm phá Tam Giang – Huế. Đến thăm Cồn Tè vào buổi chiều tháng 9 trước khi mùa mưa...