cúc họa mi hà nội

  • Lạnh rồi, cúc họa mi đã xuống phố Hà Nội!

    23/11/2016

    Những ngày này tiết Hà Nội chuyển sang se lạnh, nghe nói, cái lạnh đầu mùa sẽ len lỏi các phố phường đến hết tháng. Và cũng thời điểm này, đi trên phố Hà Nội đã thấy thấp thoáng bóng ...